Završeni radovi na Modernizaciji javne rasvjete na području Općine Novo Virje

Završeni radovi na Modernizaciji javne rasvjete na području Općine Novo Virje

Prijavom na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini koji je raspisalo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Općini Novo Virje je u svibnju 2023. godine odobreno sufinanciranje projekta ''Modernizacija javne rasvjete na području Općine Novo Virje''.
Proveden je postupak javne nabave i potpisan ugovor sa isporučiteljem robe i izvođačem radova, a sami radovi završeni su sredinom siječnja 2024. godine.
Radove je izvodila Zajednica ponuditelja Gradeko d.o.o. Zagreb i Elektrošok d.o.o. Podravske Sesvete a ukupna vrijednost radova iznosila je 103.862,50 eura sa PDV-om.
Na području cijele općine ukupno je ugrađeno 443 komada novih LED svjetiljki koje će doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša, povećanju prometne sigurnosti te smanjenju potrošnje električne energije za javnu rasvjetu.
Ovaj projekt sufinanciralo je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sa 35.600,00 eura, Koprivničko – križevačka županija sa 9.199,20 eura dok je preostali dio u iznosu od 59.073,30 eura financiran iz proračuna Općine Novo Virje. 

 


Ispis   E-mail