Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić „Bregunica“ Novo Virje omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Dječji vrtić „Bregunica“ Novo Virje, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1. putem službene web stranice Vrtića:
-informacije o ustroju Vrtića
-informacije o zaposlenicima
-informacije o aktivnostima Vrtića
-informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
-informacije o aktivnostima
-informacije o načinu i pravima upisa u vrtić
-najave aktivnosti Vrtića

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Radi osiguravanja prava na pristup informacija Dječji vrtić „Bregunica“ donosi ODLUKU O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
• Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
- pisanim putem:
1. na poštansku adresu Vrtića:

Dječji vrtić „Bregunica“
Drenovica 6,
48355 Novo Virje

2. putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
3. telefonom na slijedeći broj: 048/810-022
4. usmenim putem:

1. osobno na zapisnik u službenim prostorijama Dječjeg vrtića utorkom od 14:00 do 15:00 sati.
2. telefonom na slijedeći broj: 048/810-022

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014 i 15/2014.) 

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja.

Katalog informacija Dječjeg vrtića Bregunica

Imenovanje službenice za informiranje

Kriteriji za odredivanje visine naknade troskova dostave informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnik-za-samoprocjenu dječjeg vrtića Bregunica

 


Ispis   E-mail