Planovi i programi

 

2024.

Financijski plan za Dječji vrtić Bregunica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.

- Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu

 

2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu – Dječji vrtić Bregunica

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za dječji vrtić Bregunica za 2023. godinu

I. Izmjene Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. g.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

 

2022.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BREGUNICA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

- I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BREGUNICA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU 

 

2021.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

- POLUGODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2021.

- II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2021.

- I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2021.  

- FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU 

 

2020.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 31. prosinca 2020.

-  III. IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2020.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2020.

-  II. IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2020.

-  I. IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2020.

PROTOKOL DOLASKA I BORAVKA SVIH ZAPOSLENIH I DJECE U DJEČJEM VRTIĆU BREGUNICA NOVO VIRJE

PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE

- FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

 

2019.

GODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA 2019.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2019.

- II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ZA 2019. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2019.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

 

2018.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 31. prosinca 2018.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 30. lipnja 2018.

Financijski plan 2018. - III. IZMJENE I DOPUNE

Financijski plan 2018. - II. IZMJENE I DOPUNE

Financijski plan 2018. - I. IZMJENE I DOPUNE

- FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2018. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

 

2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA RAZDOBLJE OD 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

 

2015.

- Financijski plan 2015. - IZMJENE I DOPUNE

- Financijski plan - 2015.

Obrazloženje financijskog plana 2015.

- Polugodišnji obračun financijskog plana 30.06.2015.

 

2014.

- Financijski plan 2014. - 2016 IZMJENE I DOPUNE

- Financijski plan - polugodišnji obračun

- Financijski plan 2014.

- Obrazloženje financijskog plana 2014.

- Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana 2014.

2013.

- FINANCIJSKI PLAN 2013.

- Obrazloženje financijskog plana 2013.

- Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana 2013.

- Obrazloženje izvršenja financijskog plana 2013.


Ispis   E-mail