Proračun

2024.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Novo Virje

- Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune proračuna Općine Novo Virje

Proračun Općine Novo Virje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

- Obrazloženje proračuna Općine Novo Virje za 2024. godinu

- Odluka o izvršavanju proračuna 2024.

Prijedlog proračuna Općine Novo Virje za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

- Proračun u malom za 2024. godinu - Vodič kroz proračun

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Novo Virje za 2024. godinu

 

 

2023.  

Godišnji obračun proračuna 2023.

- Obrazloženje uz Godišnji obračun proračuna 2023.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Novo Virje za 2023

II. izmjene Proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Polugodišnji obračun proračuna 2023.

Obrazloženje polugodišnjeg proračuna 2023.

- I. izmjene Proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz I. izmjene proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu

Proračun Općine Novo Virje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

- Obrazloženje proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu

Prijedlog proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

- Proračun u malom za 2023. godinu - Vodič kroz proračun

- Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Novo Virje za 2023. godinu

 

2022.

- Godišnji obračun proračuna za 2022. godinu

- Obrazloženje godišnjeg proračuna 2022.

II. Izmjena i dopuna proračuna za Općinu Novo Virje za 2022. godinu

Polugodišnji obračuna proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godinu.

- 1. Izmjene Proračuna Općine Novo Virje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu   

Odluke o izvršavanju proračuna Općine Novo Virje za 2022. godinu

- Proračun Općine Novo Virje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

- Proračun u malom za 2022. godinu - Vodič kroz proračun

Prijedlog proračuna Općine Novo Virje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

2021.

Godišnji obračun proračuna za 2021. godinu

- 3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

- Polugodišnji obračun proračuna za 2021. godinu

- Izvršenje plana razvojnih programa do 30.06.2021.

- 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2021. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio Proračuna Općine Novo Virje za 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Novo Virje za 2021. godinu

- Proračun u malom za 2021. godinu - Vodič kroz proračun

 

2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novo Virje za 2020. godinu

- Polugodišnji obračun proračuna za 2020. godinu

- Izvršenje plana razvojnih programa do 30.06.2020.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

- Proračun u malom za 2020. godinu

Proračun Općine Novo Virje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio Proračuna Općine Novo Virje za 2020. godinu

Prijedlog proračuna Općine Novo Virje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

2019. 

Godišnji obračun proračuna 2019.

-  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2019. GODINU

I. izmjene Proračuna Općine Novo Virje za 2019. godinu

Plan razvojnih programa 2019 – I izmjene

PRORAČUN OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio Proračuna Općine Novo Virje za 2019. godinu

Prijedlog proračuna Općine Novo Virje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Novo Virje za 2019. godinu

Zaključak

 -------------------------------------------------------------------------- 

2018. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU

- RASHODI I IZDACI 2018.

V IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio V. Izmjena Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu

- IV IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio IV. Izmjena Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu

- III IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio III. Izmjena Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio II. Izmjena Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu

- I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- Plan razvojnih programa Općine Novo Virje - Sastavni dio I. Izmjena Proračuna Općine Novo Virje za 2018. godinu

PRORAĈUN OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE NOVO VIRJE ZA RAZDOBLJE OD 2018. - 2020. GODINE

PRIJEDLOG PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Zaključak o utvrđivanju prijedloga proračuna Općine Novo Virje 2018

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU

 -------------------------------------------------------------------------- 

2017. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU

III IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

- III IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PRORAČUN OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Uputa za izradu financijskog plana. 2017-2019

 -------------------------------------------------------------------------- 

 2016. 

- Godišnji obračun proračuna 2016.

- Rebalans proračuna III.

- Rebalans proračuna II.

- Polugodišnji obračun proračuna 2016.

Rebalans proračuna I.

- PRORAĈUN OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 -------------------------------------------------------------------------- 

2015. 

- Godišnji obračun proračuna 2015.

- Izmjene i dopune proračuna 2015-IV.

- Izmjene i dopune proračuna 2015-III.

- Polugodišnji obračun proracuna 2015.

- Izmjene i dopune proračuna 2015-I 

- Proračun 2015.

 -------------------------------------------------------------------------- 

2014. 

- Godišnji obračun proračuna 2014.

 - Proračun 2014.

- Polugodišnji_izvještaj proračuna za 2014 godinu

- Izmjene i dopune proračuna za 2014 godinu (1)

- Izmjene i dopune proračuna za 2014 godinu (2)

- Bilješke 31.12.2014.

- Financijski izvještaj 31.12.2014._konsolidirani

- Financijski izvještaj 31.12.2014.

- Izmjene i dopune proračuna 2014.

 --------------------------------------------------------------------------

2013. 

- Polugodišnji izvještaj Proračuna 2013.

- Proračun 2013- izmjene i dopune I.

- Proračun 2013- izmjene i dopune III.

- Proračun 2013.

 ---------------------------------------------------------  

2012. 

- Godišnji obračun Proračuna za 2012.

- I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012 .

- II. Izmjene i dopune Proračuna za 2012 .

- Polugodišnji obračun Proračuna za 2012.

- Proračun za 2012.

 ---------------------------------------------------------  

2011. 

- Godišnji obračun proračuna za 2011.

- Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2011.

- Proračun za 2011. - I.izmjene i dopune 

- Proračun za 2011. - II.izmjene i dopune 

- Proračun za 2011.

 ---------------------------------------------------------  

2010. 

- Godišnji obračun 2010.

- I. izmjene i dopune proračuna 2010.

- II. izmjene i dopune proračuna 2010.

- Polugodišnji obračun 2010.

- Proračun 2010.

 --------------------------------------------------------- 

2009. 

- Godišnji obračun proračuna 2009.

- I. izmjene i dopune proračuna 2009.

- II. izmjene i dopune proračuna 2009.

- Polugodišnji obračun proračuna 2009.

- Proračun 2009

--------------------------------------------------------- 

2008. 

- I. izmjene i dopune proračuna 2008.

- II. izmjene i dopune proračuna 2008.

- III. izmjene i dopune proračuna 2008.

- Obračun proračuna 2008.

- Proračun 2008.

--------------------------------------------------------- 

2007. 

- I. izmjene i dopune proračuna 2007.

- II. izmjene i dopune proračuna 2007.

- III. izmjene i dopune proračuna 2007.

- Obračun proračuna 2007.

- Proračun 2007. 

 --------------------------------------------------------- 

2006. 

- Godišnji obračun proračuna 2006.

- I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006.

- II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2006.

- Proračun 2006.


Ispis   E-mail