Godišnji planovi i programi

 

 

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje za 2023.
- Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za 2023. godinu
- Plan davanja koncesija za 2023. godinu 

Program mjera stambeno zbrinjavanje mladih

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini.doc
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2021. godini.docx
Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2021.docx
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Program utroška sredstava vodnog doprinosa 2021.docx
Program utroška sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2021.docx
Plan davanja koncesija za 2021. godinu.doc
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2021. godini.doc
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2021. godini.docx
Plan upravljanja imovinom u 2021. godini.docx
Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.doc

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2020. godini
- Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2020. godini
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Novo Virje u 2020. godini
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
- Program o izmjeni Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2020. godini
- Program potpora u poljoprivredi za 2020. i i 2021.

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja u 2020. godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2020. godini

Plan davanja koncesija za 2020. godinu

Plan djelovanja CZ Novo Virje

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2020. godini.RTF
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2020. godini.doc
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2020. godini.doc
Program utroška sredstava vodnog doprinosa 2020.docx
Program utroška sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 2020.docx
Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2020.docx
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2020. godini.doc
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje 2020.docx
Program  građenja komunalne infrastrukture u  2020. godini.doc
Program  održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2020. godini.doc
Program javnih  potreba u  predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2020. godini.doc
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2020. godini.RTF
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području općine Novo Virje u 2020. godini.doc
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2020. godini.docx

Plan davanja koncesija za 2018. godinu.pdf
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novo Virje.pdf
Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Plan o izmjeni Plana socijalna skrb.pdf
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini.pdf
Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf
Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.pdf
Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf
Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.pdf
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf
Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu.pdf
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf
Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine.pdf
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2017.pdf
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf
Program potpora u poljoprivredi za 2017. godinu.pdf
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2017.pdf
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje za 2016.pdf


Ispis   E-mail