Mandat 2001. - 2005.

Na lokalnim izborima za izbor predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave održanim 20. svibnja 2001. godine, izabrano je 13 vijećnika na mandat od 4 godine, a to su:

mandat2001 20015

Ime i prezime

Adresa

Stranka

Ivan Baruškin

Novo Virje, Crnec 60

HDZ

Marijan Katulić

Novo Virje, Medvedička 46

HSLS

Zdravko Kovač

Novo Virje, Širine 10

Nezavisna lista

Petar Kusak

Novo Virje, Crnec 17

HDZ

Vjekoslav Marčinko

Novo Virje, Trg mladosti 2

HDZ

Branko Mesarov

Novo Virje, Trepčanska 18

HSS

Ivan Mesarov

Novo Virje, M. Milaka 10

HSS

Stjepan Suhan

Novo Virje, Drenovica 37

HDZ

Josip Šadek

Novo Virje, Medvedička 93

HSS

Zeljko Šadek

Novo Virje, Trepče 6

SDP

Zeljko Špoljar

Novo Virje, Medvedička 17a

HDZ

Stanislav Tišljar

Novo Virje, Širine 4

HDZ

Josip Živko

Novo Virje, Crnec 18

SDP

 Za predsjednika Općinskog vijeća imenovan je STANISLAV TIŠLJAR - HDZ.

 Za potpredsjednika Općinskog vijeća imenovan je PETAR KUSAK - HDZ.

TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA - ODBORI MANDATNA KOMISIJA

Ime i prezime

 

Adresa

Željko Špoljar

Predsjednik

Novo Virje, Medvedička 17a

Željko Šadek

 

Novo Virje, Trepče 6

Ivan Mesarov

 

Novo Virje, M. Milaka 10

ODBOR ZA IZBOR 1 IMENOVANJA

Ime i prezime

 

Adresa

Ivan Baruškin

Predsjednik

Novo Virje, Cmec 60

Stjepan Suhan

 

Novo Virje, Drenovica 37

Josip Šadek

 

Novo Virje, Medvedička 93

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

Ime i prezime

 

Adresa

Stanislav Tišljar

Predsjednik

Novo Virje, Širine 4

Branko Mesarov

 

Novo Virje, Trepčanska 18

Željko Šadek

 

Novo Virje, Trepče 6

 


Ispis   E-mail