NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


  SAZIVI, SKRAĆENI ZAPISNICI, ODLUKE I DRUGI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


27.sjednica:

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude-dimnjačarski poslovi.pdf

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

- Saziv 27. sjednice Općinskog vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

26.sjednica:

- Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2012. godini.pdf

- Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.pdf

- Polugodišnje izvješće načelnika srpanj - prosinac 2012..pdf

- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Novo Virje.pdf

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2013. godini.pdf

- Saziv 26. sjednice Općinskog vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

- Statut Općine Novo Virje.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

- Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna.pdf

- Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika.pdf

25.sjednica:

- Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja Počasni građanin Općine Novo Virje.pdf

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preventivna deratizacija.pdf

- Odluka o kupnji poslovnih udjela u društvu Komunalije usluge d.o.o..pdf

- Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Ban Koprivnica.pdf

- Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Udruga invalida.pdf

- Odluka o neodobrenju financijskih sredstava -Hrvatski Caritas.pdf

- Odluka o odobrenju sredstava - Gradsko društvo invalida Đurđevac.pdf

- Saziv 25. sjednice Općinskog vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

- Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Financijskog plana JVP Đurđevac.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - kultura.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - održavanje komunalne infrastrukture.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - predškolski odgoj.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - socijalna skrb.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - sport.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća - šumski doprinos.pdf

24.sjednica:

-Saziv 24. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

-Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

-Obrtnici - subvencije.pdf

-Odluka o cijenama prijevoza putnika i radnom vremenu skele u vlasništvu Općine Novo Virje.pdf

-Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2013. godinu.pdf

-Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića - 17. prosinca 2012.pdf

-Osiguranje usjeva - subvencije.pdf

-Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini.pdf

-Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.pdf

-Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godini.pdf

-Program javnih potreba u kulturi u 2013. godini.pdf

-Program javnih potreba u športu u 2013. godini.pdf

-Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini

-Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini.pdf

-Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2012. godini.pdf

-Program o izmjeni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2012. godini.pdf

-Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.pdf

-Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.pdf

-Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja

-Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje.pdf

-Zaključak - refundacija osiguranja usjeva.pdf

-Zaključak o prihvaćanju Izviješća - Obrtnici.pdf

-Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

23.sjednica:

- Saziv 23. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - prijevoz pokojnika.pdf

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnoga otpada.pdf

- Odluka o poništenju koncesije - dimnjačarski poslovi.pdf

- Zaključak o donošenju Programa odgojno obrazovnog rada s djecom.pdf

- Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Bibliobus.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Drenovica.pdf

- Zaključak Pav Valent - legalizacija.pdf

22.sjednica:

- Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

- Odluka o odobrenju sredstava - Gradsko društvo invalida Đurđevac.pdf

- Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića.pdf

- Odluka o prihvaćanju investicije.pdf

- Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Slavko Kenđelić.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Crveni križ.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Crnec.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Drenovica.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - DVD Medvedička.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Kud Širine.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Nogometni klub Graničar.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Šrk Drava.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - ŠŠK Konaki.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Drava.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Crnec.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Medvedička.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana - VZO.pdf

21.sjednica:

- Saziv 21. sjednice Općinskog vijeća.pdf

- Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za 2011..pdf

- Odluka o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2012. godinu.pdf

- Odluka o imenovanju komisije za sufinanciranje obrtnika.pdf

- Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje.pdf

- Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika.pdf

- Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2012. godini.pdf

- Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

- Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna.pdf

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za    2011. godinu.pdf

- Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika.pdf

20.sjednica:

- Saziv 20. sjednice Općinskog vijeća - 2012.

- Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Općinskoga vijeća

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena usluga na groblju

- Odluka o izmjeni Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemanjivanja rasplodnih krmača

- Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Općinskoga vijeća.

- Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Liga protiv raka

- Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Lovni ured

- Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Povijesno društvo

- Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

- Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara

- Zaključci o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskih izvještaja udruga za 2011. godinu

19.sjednica:

- Saziv 19. sjednice Općinskog vijeća - 2012.

 * - Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Općinskoga vijeća

- Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2010. godini

- Izviješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

- Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskoga doprinosa

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana Zaštite i spašavanja

Odluka o financiranju političkih stranaka

Odluka o pristupanju LAG-u Podravina

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Program osiguranja usijeva za 2012. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2011. godini

Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu i vatrogasnim intervencijama JVP

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika

Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna

Zaključak o usvajanju Izvješća - gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Zaključak o usvajanju Izvješća - kultura

Zaključak o usvajanju Izvješća - održavanje komunalne infrastrukture

Zaključak o usvajanju Izvješća - predškolski odgoj

Zaključak o usvajanju Izvješća - socijalna skrb

Zaključak o usvajanju Izvješća - šport.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - šumski doprinos

18.sjednica:

Saziv 18. sjednice Općinskoga vijeća - 2012.

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Općinskoga vijeća

Izviješće o provedbi Odluke o sufinanciranju obrtnika.pdf

Obrtnici - subvencije.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima - pisani ugovor.pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2012. godinu.pdf

Odluka o prenošenju prava investitora na Komunalije - Plin d.o.o..pdf

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Novo Virje.pdf

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemanjivanja goveda.pdf

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemanjivanja rasplodnih krmača.pdf

Osiguranje usjeva - subvencije.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2012. godini.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2012. godini.

Program javnih potreba u kulturi u 2012. godini

Program javnih potreba u športu u 2012. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2011. godini

Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini

Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2011. godini

Program o izmjeni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2011. godini

Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje

Zaključak - refundacija osiguranja usjeva

Zaključak o prihvaćanju Izviješća - Obrtnici

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Drenovica

17.sjednica:

Saziv 17. sjednice Općinskoga vijeća - 2012.

Skraćeni zapisnik od 17. sjednice Općinskoga vijeća

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Kud Širine.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Nogometni klub Graničar.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Šrk Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - ŠŠK Konaki.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - VZO Novo Virje.pdf

Zaključak o prihvaćanju ponude - Vis Viridis.pdf

16.sjednica:

Saziv 16. sjednice Općinskoga vijeća - 2011.

Skraćeni zapisnik od 16. sjednice Općinskoga vijeća

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nelegalno izgrađenoj zgradi.pdf

Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Udruga hrvatskih branitelja.pdf

Odluka o prenošenju prava investitora na Komunalije - Plin d.o.o..pdf

Odluka o vrijednosti jediničnog iznosa za položajnu zonu.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja.pdf

15.sjednica:

Saziv 15. sjednice Općinskoga vijeća - 2011.

 * 15. sjednica od 15. rujna 2011. godine

 * Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Marica Hasan

 * Odluka o odobrenju sredstava - Povjesnica i starine Molve

 * Odluka o odobrenju sredstava Udrugi Hvidra

 * Odluka o odobrenju sredstava Župi Novo Virje

 * Odluka o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne vodovodne mreže

 * Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture

 * Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje za dječji vrtić vodovodna mreža

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju Izvješća o konačnoj procjeni štete od elementarne nepogoda

14.sjednica:

Saziv 14. sjednice Općinskoga vijeća - 2011.

 * 14. sjednica od 22. srpnja 2011. godine

 * Odluka o imenovanju komisije za sufinanciranje obrtnika

 * Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Obrtnička komora koprivnica

 * Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za         zaštitu i spašavanje

 * Odluka o prenošenju prava investitora na Komunalije d.o.o.

 * Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje

 * Odluka o utvrđivanju cijena usluga na groblju

 * Polugodišnji izvještaj općinskoga načelnika za siječanj - lipanj

 * Zaključak o neprihvaćanju - Finoteka

 * Zaključak o neprihvaćanju - Knjižnica Fran Galović

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskoga načelnika Općine Novo Virje

 * Zaključak o prihvaćanju ponude - Marijan Jakubin

13.sjednica:

Saziv 13. sjednice Općinskoga vijeća - 2011.

 * 13. sjednica od 28. travnja 2011. godine

 * Odluka o odabiru ponude - šodrenje nerazvrstanih cesta

 * Odluka o odobrenju financijskih sredstava - Udruga s mentalnom retardacijom

 * Odluka o odobrenju sredstava Udrugi geodeta

 * Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Novo Virje

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu i vatrogasnim intervencijama JVP

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju programa obilježavanja dana općine Novo Virje

12.sjednica:

Saziv 12. sjednice Općinskoga vijeća - 2011.

 * 12. sjednica od 13. ožujka 2011. godine

 * Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2010. godini

 * Izmjene i dopune Plana Zaštite od požara Općine Novo Virje

 * Odluka o sufinanciranju ''Male poljoprivredne akademije''

 * Plan nabave 2011.

 * Polugodišnje izviješće općinskoga načelnika

 * Program osiguranja usijeva za 2010. godinu

 * Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2011. godini

 * Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac

 * Zaključak o prihvaćanju Analize stanja

 * Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskoga načelnika Općine Novo Virje

11.sjednica:

Saziv 11. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 11. sjednica od 14. prosinca 2010. godine

 * Izviješće o provedbi Odluke o sufinanciranju obrtnika

 * Obrtnici - subvencije

 * Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2011. godinu

 * Osiguranje usjeva - subvencije

 * Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 * Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2011. godini

 * Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini

 * Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2011. godini

 * Program javnih potreba u športu u 2011. godini

 * Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture     2011.godini

 * Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2010. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2010. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2010. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2010. godini

 * Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 * Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

 * Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo       Virje

 * Zaključak - refundacija osiguranja usjeva

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća - Mariška

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Crnec

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Drenovica

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Medvedička

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Kud Širine

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Nogometni klub Graničar

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Šrk Drava

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Drava

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Konak

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Medvedička

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - VZO Novo Virje

10.sjednica:

Saziv 10. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 10. sjednica od 22. studenoga 2010. godine

 * Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće

 * Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite

 * Odluka o upravljanju grobljem na području Općine Novo Virje

 * Zaključak o neprihvaćanju prijedloga Komunalija d.o.o. za financijsku stabilnost vode

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća - Mariška

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja

 * Zaključak o prihvaćanju prijedloga Komunalija - sanacija odlagališta otpada

9.sjednica:

Saziv 9. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 9. sjednica od 13. rujna 2010. godine

 * Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup - Virovka

 * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 * Plan gospodarenja otpadom na području Općine Novo Vijre

 * Program osiguranja usijeva za 2010. godinu

 * Zaključak - oslobađanje komunalnoga doprinosa za vrtić

 * Zaključak o neprihvaćanju prijedloga Komunalija - d.o.o.

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju nacrta Procjene ugroženosti stanovništva na području Općine Novo Virje

8.sjednica:

Saziv 8. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 8. sjednica od 23. srpnja 2010. godine

 * Izviješće o konačnoj procjeni štete od elementarne nepogode

 * Odluka o imenovanju komisije za sufinanciranje obrtnika

 * Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje

 * Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novo Virje

 * Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika

 * Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

 * Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja

 * Zaključak o neprihvaćanju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta

 * Zaključak o prihvaćanju Izvješća o konačnoj procjeni štete od elementarne nepogode

 * Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskoga načelnika Općine Novo Virje

 * Zaključak o prihvaćanju sporazuma sa Piškornica d.o.o.

7.sjednica:

Saziv 7. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 7. sjednica od 31. svibnja 2010. godine

 * Odluka o izmjenama Odluke o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav javne        vodoopskrbe

 * Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novo Virje

 * Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Novo Virje

 * Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Novo virje

 * Program o izmjeni Programa održavanje komunalne infrastrukture

 * Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje

6.sjednica:

Saziv 6. sjednice Općinskoga vijeća - 2010.

 * 6. sjednica od 08. ožujka 2010. godine

 * Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje u 2008. i 2009. godini

 * Izmjene i dopune Plana Zaštite od požara

 * Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i     izgubljenim životinjama

 * Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novo Virje

 * Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

 * Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora              * Odluka o korištenju društvenog doma

 * Odluka o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Novo Virje

 * Polugodišnje izviješće općinskoga načelnika

 * Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2010. godini

 * Zaključak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Đurđevac

 * Zaključak o odobrenju zaključenja Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta za studeni, prosinac 2009. i siječanj     2010. godine

 * Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskoga načelnika Općine Novo Virje

 * Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

5.sjednica:

Saziv 5. sjednice Općinskoga vijeća - 2009.

 * 5. sjednica od 14. prosinca 2009. godine

 * Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2010. godinu

 * Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 * Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2010. godini

 * Program javnih potreba u kulturi u 2010. godini

 * Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2010. godini

 * Program javnih potreba u športu u 2010. godini

 * Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.      godini

 * Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu u 2009. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2009. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2009. godini

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2009. godini

 * Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini

 * Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini

 * Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje

 * Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta za listopad 2009. godine

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Crnec

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Drenovica

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Medvedička

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Kud Širine

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Lovačka Udruga Patka

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Nogometni klub Graničar

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Šrk Drava

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - ŠŠK Konaki

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Konak

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Crnec

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Drenovica

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Medvedička

 * Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - VZO Novo Virje

 * Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskoga plana - Gradsko društvo Crvenoga križa

 * Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području        Općine Novo Virje

 * Zaključak - Projekcija proračuna Općine Novo Virje za 2010. godinu

4.sjednica:

Saziv 4. sjednice Općinskoga vijeća - 2009.

 * 4. sjednica od 18. studenoga 2009. godine

 * Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi na području Općine Novo Virje

 * Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području     Općine Novo Virje

 * Odluka o naknadama troškova članovima Općinskoga vijeća

 * Odluka o prenošenju prava investitora na Komunalije d.o.o.

 * Zaključak o kriminalitetu za kolovoz i rujan 2009.

 * Zaključak o povratu dijela sredstava za vodu i plin

 * Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe

3.sjednica:

Saziv 3. sjednice Općinskoga vijeća - 2009.

 * 3. sjednica od 07. rujna 2009. godine

 * Odluka o sufinaciranju troškova prijevoza studentima

 * Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenicima srednjih škola

 * Poslovnik Općinskoga vijeća Općine Novo Virje

 * Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju

 * Program o izmjeni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

 * Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture

 * Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za ravnopravnost spolova

 * Rješenje o imenovanju predsjednika i članova socijalnog vijeća Općine Novo Virje

 * Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popise birača

 * Zaključak o kriminalitetu za svibanj, lipanj i srpanj 2009

 * Zaključak o neprihvaćanju Inicijative nezavisne Općinske liste

2.sjednica:

Saziv 2. sjednice Općinskoga vijeća - 2009.

 * 2. sjednica od 03. srpnja 2009. godine

 * Rješenje - imenovanje načelnika, zamjenika načelnika Stožera i članova Stožera za zaštitu i     spašavanje

 * Rješenje - izbor predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik

 * Rješenje - izbor predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

 * Rješenje - osnivanje Povjerenstva za elementarne nepogode na području Općine Novo Virje

 * Zaključak - ovlaštenje za potpisivanje virmana

 * Zaključak - prihvaćanje Izviješća o stanju kriminaliteta za travanj

1.sjednica:

 * 1. sjednica od 09. lipnja 2009. godine

 * Rješenje - izbor predsjednika i članova mandatne komisije

 * Rješenje - izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

 * Rješenje - izbor predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća

 * Zaključak o prihvaćanju izviješća Mandatne komisije


Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks