NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje  Meni:

 


www.novo-virje/zapisnici_i_akti.php


       2017.- 2021. godina:


  SAZIVI, SKRAĆENI ZAPISNICI, ODLUKE I DRUGI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


Saziv za 3. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 2. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 1. konstituirajuću sjednicu Općinskoga vijeće.pdf


Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća.pdf


3.sjednica:

Odluka o pokretanju peticije o smanjenju broja divljih svinja.pdf

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića.pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf

Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice-odgajateljice Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2017.-2018.pdf

Zaključak o upućivanju zahtjeva za divlje svinje - Šumarija.pdf

2.sjednica:

Darko Bezjak - Zaključak o odobrenju sredstava - Tamburijada.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama troškova članovima Općinksoga vijeća.pdf

Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Novo Virje.pdf

Plan o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje.pdf

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.pdf

Rješenje o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za travanj 2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - travanj i svibanj 2017.pdf

1.sjednica:

Rješenje o izboru - mandatna komisija.pdf

Rješenje o izboru - odbor za izbor i imenovanja.pdf

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća.pdf


Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks