NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (‘’Narodne novine broj 120/16) Općina Novo Virje kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.
  - Izjava o nepostojanju sukoba interesa Mesarov Branko.pdf
 
 
Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:

  my widget for counting


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks