NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje  Meni:

 


Odluka o općinskim porezima Općine Novo Virje /2001 13 844/

Odluka o komunalnoj naknadi /2001 15 1075/ , /2007 9 859/

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za izračun visine komunalne naknade
 /2003 10 664/

Odluka o prenošenju u cijelosti poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza /2001 15 1077/

Odluka o komunalnom redu na području Općine Novo Virje /2003 5 345/

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Novo Virje /2004 7 573/ , /2013 6 630/

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada /2004 7 575/

Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem /2006 12 1606/ ,
/2009 5 551/

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novo Virje /2007 5 450/ , /2010 3 202/

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Novo Virje /2008 3 170/

Odluka o uređenju prometa na području Općine Novo Virje /2008 8 1111/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Novo Virje
/2009 17 2272 / , /2010 3 203/

Odluka o držanju kućnih ljubimaca i načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Novo Virje /2010 3 206/

Odluka o pomoći za novorođeno dijete na području Općine Novo Virje /201 3 208/

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Novo Virje /2010 8 717/

Odluka o upravljanju grobljem na području Općine Novo Virje /2010 15 1603/

Odluka o utvrđivanju cijena usluga na groblju na području Općine Novo Virje /2011 9 978/ , /2012 8 690/

Odluka o vrijednosti jediničnog iznosa za položajne zone na području Općine Novo Virje /2011 12 1306/

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na području Općine Novo Virje
/2011 12 1307/

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na Području Općine Novo Virje /2013 13 1254/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novo Virje /2014 6 409/

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novo Virje /2015 11 1007/

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Novo Virje /2015 14 1643/

 

 

Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks