polaganje vijenaca pred središnji križ palima za domovinu, na grob S.Čadoića i M.Dolenca Dravskog
groblje1
groblje10
groblje11
groblje12
groblje13
groblje14
groblje15
groblje16
groblje17
groblje2
groblje3
groblje4
groblje5
groblje6
groblje7
groblje8
groblje9